نیمه شب های دلتنگی

تلخ نوشت

ندارمت....مهدی یراحی

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ب.ظ | غریب .... | ۱ نظر


درد...

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ب.ظ | غریب .... | ۱ نظر

عــــادت ندارم دردِ دلــــم را 

به هر ڪسی بگویم، پـــس 

خاڪــــش مـــیڪنم زیــــر 

چـــــهره خــــندانم تا هـمـــه 

فڪر ڪنند، نه دردی دارم 

و نه قلبی ...

« چارلی چاپلین »

دیگر منتظر کسی نیستم

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۵۰ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر

دیگر منتظر کسی نیستم
هر که آمد
ستاره از رویاهایم دزدید
هر که آمد
سفیدی از کبوترانم چید
هر که آمد
لبخند از لب‌هایم برید
منتظر کسی نیستم
از سر خستگی

در این ایستگاه نشسته‌ام!

"رسول یونان"

مید نایت....

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر

میاد اونروز 

روزی ک منم بگم دوستت دارم های این دوره یعنی تا نیمه های شب 

از درزهای خاک خورده پنجره های روزگار عشق را و دوست داشتن را تقسیم کرده ای 

نیمه شب های دلتنگی من پره از حسرت لحظات و قول های پوچ و .....

حالم بده.....مهدی مقدم

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر


فیس اف ....

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر

هنوز تو حکمت خدا موندم ...

دوستت دارم

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱ ق.ظ | غریب .... | ۲ نظر
شب است دیر وقت 
بجز دوستت دارم باقی کارها بماند برای فردا
   فیروز کوهی 

ارزو.....سیاوش قمیشی

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷ ب.ظ | غریب .... | ۱ نظر


غربت خیال تو....

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۵۶ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر

ناخوداگاه از خوداگاه خود فاصله میگیرم 

شاید بقدر ثانیه ای  از خیال تو بیرون بزنم 

خیال تو دنیای منه و من چقدر در این دنیا غریبانه به اینده چشم دوختم 

چشم من .....داریوش

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ | غریب .... | ۰ نظر