باید از سمت خدا معجزه نازل بشود

اسطوره

۰۴مرداد

ذهنم درد دارد 

از ان دردها 

ک نمیدانیش 

ک نمیشناسیش

فقط همین ! 


غریب ....
۰۴مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
غریب ....
۰۴مرداد

دنیا بر سرم اوار میشود وقتی  حضورت غایب ترین تصویرِ

سرنوشتِ رو به زوالِ من ست

تا با لبانی لرزان دوستت دارم هایم را بر دستانم ببارم 

و زمزمه کنان در ضمیر ناخوداگاهم  ...خوداگاهیم را به انکارِ وجودت  بسپارم 

 

غریب ....
۰۴مرداد

رسیده م به جایی ک شبهای یلداییم همه کابوسِ بیداری شده ست 

بیداری نبودنت ...

پی نوشت ...

کاش بودی و خوابهایم را به اغوش میکشیدی تا هراسِ بی پناهی تکیه به دیوارِ مهربانی

دستهایت را به تمنای اسوده گی بر دیده میگذاشت 


غریب ....
۰۴مرداد

ن به وسعت دلتنگیِ 

این دلِ ابصار گسخته  

ک به قدر انصافت 

با من بمون 

غریب ....
۰۴مرداد

احساس ت طعم امید و تکیه گاه نمیدهد 

دلم میخواهد بگریزم 

از پشت سر چرخیدنهایی 

ک در انتهایش نمیبیند 

ن تو را 

ن عطرخوشِ روزگار عاشقی را 

مانده م ...

حفره های این ذهن طلبکار و مدعی را 

چگونه خالی از خیالِ " تو " کنم ؟! 

غریب ....
۰۳مرداد

میروم ک قابِ خالیِ خاطره را 

از پنجره به خاک نشسته رویا بردارم 

خانه دل و خاطره هایت اباد

دست و دلم میلرزد 

به جان خسته م  

کی بر میگردی ؟!

غریب ....
۰۳مرداد

ای نشسته بر قله قاف عشق 

بر سر دو راهی انتظار 

یا بمان 

یا دستم را بگیر !

غریب ....
۰۳مرداد

بیخیالِ دلم ..

با انگشتانی ک سکوت را 

تمرین نمیکنند چ کنم ؟!

با تو 

با تو 

با تو و ...

یادت ک مثل شکوفه های بهاری

در ذهنم شکوفه میزند چ کنم ؟!

با این سینه پر از اه 

با این قلب اجاره ای چ کنم ؟!


غریب ....
۰۳مرداد

همه هستند 

جز تو !

تویی ک باید باشی 

اما نیستی 

من با این همه دور از تو 

با این همه شیدایی 

دست کشیدن های بی تویی 

چ کنم ؟! 

غریب ....